Att tänka på

Hur går det till, och vad skall man tänka på?

För att snabbare och enklare kunna erbjuda rätt lyft för Er, behöver vi lite information som av erfarenhet kan kapa både priser och leveranstider. Vid behov genomför vi en lyftplatsbesiktning före varje enskilt lyft på ny plats. Kontakta oss för ett sådant besök.

Här nedan ger vi exempel på information som är avgörande för oss när vi planerar arbetet för er:

1.Vad skall lyftas?
Det är av avgörande betydelse att veta vad det är som skall lyftas:

  • Har objektet förberedd koppling för lyft, eller skall särskilda anordningar användas?
  • Ungefärliga yttermått samt vikt.
  • Kontakta oss så reder vi ut begreppen snabbt.2. Hur ser omgivningen ut?

2. Hur ser omgivningen ut?
Området där lyftet skall ske kan ha många olika egenskaper:

  • Är det t.ex ett lyft ur eller i vatten?
  • Byggnader/anordningar i närheten.
  • El- och teleledningars placering.

Vanliga frågor

Går det att köra ända fram?
Vägen till och från lyftplatsen måste klara den belastning som kranen i sig utgör. Lyftets storlek bestämmer vilken kran som behovs, och det avgör i sin tur kranens belastning på underlaget. Förutom vikten är även vägens bredd och även hinderfri höjd avgörande.

Behovs tillstånd från myndigheter?
Vi sköter givetvis all hantering kring de tillstånd som krävs vid varje enskilt uppdrag. Vi genomför en platsbesiktning och säkerställer att vi har all information kring uppdraget, och sköter all administration. Som kund kan man beröras av att behöva bistå med information.

Transporttillstånd
Trafikverket utger transporttillstånd för förflyttning av mobilkranar på allmän väg. Dessa tillstånd ges både som generella tillstånd och även som specifika tillstånd för enskilda uppdrag.

Höjd, radie, vikt?
Självklara uppgifter som vi tar fram är lyftets data som höjder, vinklar och vikter. Allt för att kunna välja rätt kran, och för att genomföra lyftet på ett säkert sätt.

Beställning och leveranstid
Beställning görs via telefon direkt till Boströms Kran 010-2099010. Vi planerar då för jobbet och lämnar snabbt besked om när lyftet kan genomföras.

Betalning
Betalning görs mot faktura med trettio dagars kredit. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga överenskomna priser. Samtliga kranar är försäkrade i Brim.

Hyresvillkor
Boströms Kran tillämpar hyresvillkor enligt AHK 18